Shmintzel Production Presents:

החתונה של תמי ויקיר

18·10·2013

#TamiYakir

תעלו תמונות לאינסטגרם עם התג
#tamiyakir
!והן יופיעו פה

סרטוני חתונה

הכתובה

תקציר החתונה

מצד הכלה

מצד החתן

תמונות מהחתונה

?יש לכם גם תמונות
:תשלחו ל
yakir.tami@gmail.com
!ונעלה אותן לפה


טיול רווקות


לפני החופה


המקום


החופה

המסיבה


הבוקר שאחרי

אודיו

החופה

...הנחירות באוהל בלילה

הזמנה

ההזמנה עוצבה על ידי טלי ליברמן